Du lịch Anh – Đến ngày 27-7 mới diễn ra lễ khai mạc Olympic 2012, nhưng từ những ngày này London đã sôi động với nhiều hoạt động hướng tới Olympic.