Du lịch Bắc Âu – Xin chia sẻ với các bạn một số hình ảnh trại chăn nuôi tuần lộc của người Sami ở Vùng Bắc Cực Lapland. Vợ chồng tôi đến đây ăn một bữa cơm Sami nhớ đời.