Du lịch Châu Âu – Mùa hè, khi Việt Nam đang vào thời điểm nắng nóng kéo dài, thì ở một nơi, tuyết vẫn rơi. Du khách gọi đó là “núi thiên thần”