>> Bruges – Thành phố trên nước yên bình
>> Chương trình du lịch châu Âu tham khảo

Du lịch châu Âu – Những thành phố, làng mạc tôi từng đi qua dù đẹp đến mấy, nổi tiếng chừng nào vẫn có những góc… xấu. Ngoại trừ Bruges, xứ thần tiên tôi từng đến vào dịp Giáng sinh.