Lâu nay một hình ảnh… khá bình thường ở thành phố du lịch Huế là không ít khách du lịch hay chính người dân tại chỗ xoay mặt vào bờ tường, gốc cây để giải quyết nhu cầu vệ sinh.