Được đánh giá là ngành kinh tế mũi nhọn, song du lịch ở Thừa Thiên-Huế vẫn còn nhiều bất cập, doanh thu du lịch chủ yếu tập trung ở lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống và vận chuyển, trong khi dịch vụ mua sắm và vui chơi giải trí chỉ chiếm khoảng 10%.