Nước Mỹ hiện có hơn 13.110 du học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Trong đó, chỉ có một số rất ít du học sinh xuất sắc tìm kiếm được những suất học bổng của các trường, các tổ chức xã hội và được chính những trường – tổ chức này đảm bảo tốt về các điều kiện ăn ở, học tập.