>> Những lí do bạn nên đi du lịch
>> Kinh nghiệm du lịch – Lời khuyên khi đi máy bay
>> Chương trình tour miền Bắc tham khảo

Du lịch miền Bắc – Sáng vừa học xong bài Đinh Bộ Lĩnh – cờ lau tập trận là chiều bọn trẻ quê chúng tôi chia nhau thực hành. Không có cờ lau thì bẻ trộm cờ bắp. Người chiến thắng được làm Vạn Thắng Vương, cưỡi bò chiến trong sự tung hô của ba quân thiên hạ. Hồi nhỏ, học lịch sử khoái mê tơi. Tôi biết địa danh Hoa Lư (Ninh Bình) từ đó.