Du lịch Mỹ – Để đánh dấu Kỷ niệm 100 Năm Ngày Hoa Anh ĐàoWashington DC, biểu tượng của Tình Hữu Nghị Mỹ-Nhật, ngày 24/3/2012 Bưu điện Mỹ sẽ phát hành hai mẫu tem loại tự dính, khi ghép lại sẽ thành một hình.