Du lịch Nhật Bản – Người Nhật đã sử dụng kimono từ triều đại Heian (794-1192). Ở triều đại Edo (1603-1868) đất nước bị chia cắt thành nhiều vùng do các lãnh chúa thống trị, các samurai của mỗi vùng được nhận biết nhờ màu sắc và mẫu phục của kimono. Trong triều đại Meiji (1868-1912), Nhật Bản bị ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa nước ngoài, chính phủ đưa ra luật dùng trang phục và tập quán phương Tây, suýt nữa bộ quốc phục này bị thoái trào!