Du lịch Nhật Bản – Kể từ khi đi Nhật Bản về, năm nào đến tháng 3 nhất là sau khi Nhật Bản chịu thảm họa kép – sóng thần, động đất cũng vào dịp tháng 3 (2011) – tôi lại càng nhớ mùa hoa anh đào ở xứ phù tang da diết.