Nếu chẳng may khi rút tiền ở một đất nước xa xôi, chiếc máy ATM bỗng dưng “nuốt” mất thẻ. Bạn phải làm gì?