Tây Tạng, còn được gọi là nóc nhà của thế giới nằm ở phía tây nam Trung Quốc. Lãnh thổ Tây Tạng phía nam giáp Ấn Độ, Miến Điện, Nepal và Bhutan, phía bắc giáp khu tự trị Tân Cương và tỉnh Thanh Hải, phía đông giáp với tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam.