Có mắt kính nào bạn không dùng nữa không? Nếu có dịp đến thành phố Melbourne (Úc), bạn vui lòng gửi nó đến Công ty Intrepid Travel ở góc đường Bourke và Elizabeth. Nơi đây thu thập kính cận và kính mát từ mọi người hảo tâm. Chúng sẽ được bác sĩ nhãn khoa và chuyên viên kính chỉnh sửa để mang sang Campuchia và VN tặng những người nghèo bị cận thị.