>> Nhận xét của khách hàng đi tour Úc tại Hoàn Mỹ
>> Hình ảnh đoàn khách Du lịch Hoàn Mỹ tại Úc
>> Chương trình du lịch Úc tham khảo

Du lịch Úc – St Patrick’s Cathedral “Nhà thờ Thánh Patrick” tại Melbourne, Australia, nổi danh thế giới là tòa nhà tiên phong xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic thời Phục hưng.

 
nhathothanhpatrick1
 
Được khởi công xây dựng vào năm 1858 nhưng phải đến năm 1939, thánh đường cao nhất xứ sở kangaroo này mới được hoàn tất do trì hoãn nhiều lần về lý do tài chính.
 
nhathothanhpatrick_01
Đoàn khách của DL Hoàn Mỹ tại Nhà thờ Thánh Patrick
Sưu tầm