Tôi là một nhà làm phim tài liệu người Úc từng tham chiến tại VN và sau đó làm thông dịch viên tiếng Việt. Cùng với một số người bạn, chúng tôi có mở một công ty du lịch.