Một buổi chiều cuối thu trên đường đi làm về ngang vùng ven ô Sài Gòn, chợt thấy xe đẩy bán dưa gang trái mùa. Cả một miền ký ức ùa về với những bữa tiệc sinh nhật dưa gang thuở ấu thơ.