Ngày mai (4/1), Dubai sẽ khánh thành Burj Dubai – tòa nhà cao nhất thế giới. Với việc “phô trương” những mốc mới về kỹ thuật thiết kế và xây dựng, tiểu vương quốc thuộc UAE hy vọng công trình này sẽ đánh bóng được hình ảnh của họ, vốn đã bị lu mờ bởi những khoản nợ lớn.