Thông thường người làm mẹ chồng thường lấy kinh nghiệm của mình, các nguyên tắc chung của xã hội để thầm mong chọn được con dâu hiền hậu chăm chỉ. Thằm mong thôi, chứ không dám “đòi” hoặc “ra điều kiện” như ngày xưa nữa. Là vì xã hội đã đổi thay, kể cả quan niệm lẫn phong tục tập quán.