Khi bạn làm một điều gì đấy khiến cho “hư bột hư đường”