Ở cái làng khỉ ho cò gáy này, mỗi tháng hai lần, ghe mắm bà Thu từ Hội An ngược sông lên cập vô bến Gành. Chiếc ghe có gắn máy, trở thành căn nhà di động chứa toàn khạp, lu. Buổi chiều tôi cho trâu ra bến sông mẹp nước, mùi mắm trên ghe thơm cả bến sông.