Không còn là thương cảng sầm uất “trên bến dưới thuyền”, Phố Hiến (Hưng Yên) hôm nay có sự bình dị xanh tươi của nhãn và vẻ cổ kính rêu phong của đình đền, chùa chiền…