Nước Nga – qua những hình ảnh ở Saint-Petersburg – khác xa với những tháng năm vời vợi xưa kia. Nhưng tinh thần quật cường, oai hùng và bề dày văn hóa nghìn năm vẫn được tự hào và trân trọng giữ gìn.