Trong đàm phán và thương thảo với người Nhật thì mọi toan tính theo kiểu chuẩn bị sẵn sàng để có thể ký ngay hợp đồng theo cách của người phương Tây sẽ thất bại. Người Nhật luôn muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi vấn đề và sẽ quyết định sau khi cân nhắc và thảo luận.
damphan-02
Cho nên nếu muốn thúc đẩy quá trình đàm phán để có thể đi đến một kết quả thuận lợi ,bạn hãy gửi trước thông tin thật đầy đủ để họ đánh giá. Một người bạn từng làm ăn với người Nhật đã nói với tôi rằng: "làm ăn với người Nhật, đôi khi con đường vòng lại là con đường ngắn nhất".
damphan-01
Việc tiếp cận khách hàng cũng vậy. Bạn không nên đường đột đến Công ty của họ và xin gặp để chào hàng, bởi vì họ sẽ không bao giờ tiếp bạn. Bạn phải tìm hiểu và thông qua những người trung gian có ảnh hưởng để giới thiệu trước cho họ biết bạn là ai.
Theo thời báo Kinh tế Sài Gòn - Ngày 19/5

bài viết khác