Giá trị sống – Coco Chanel qua đời đã 40 năm, nhưng bà dường như vẫn có mặt đây đó trong cuộc sống đương đại, khi mỗi phút trôi qua trên trái đất có ít nhất hai lọ nước hoa Chanel số 5 được bán ra, toả mùi hương rất đặc trưng, mượt như lụa là và ngát như hương xuân.