Khá nhiều loại nước ngọt có gas chỉ dễ gây viêm họng, háo nước chứ khó giải nhiệt bởi thường chứa một hàm lượng cafein vừa gây kích thích vừa gây lợi tiểu