Đôi khi vì những ngại ngùng hoặc những trở ngại không đáng, mà bạn bỏ lỡ cơ hội có thể giúp đỡ ai đó đang gặp khó khăn, hoạn nạn trong đời sống này, mặc dù bạn luôn sẵn lòng và có điều kiện.