Ở Bắc, cứ vào khoảng hết xuân sang hè, tiết trời bắt đầu nóng rực, tôi thường hay nghĩ đến một món ăn xét ra cũng có nhiều thích thú: món gỏi cá sống – một món ăn đặc biệt, mà các gia đình cũ kỹ ở đây vẫn hay dùng