Ở cái xứ đảo ngọc Phú Quốc, con cá trích xuất hiện quanh năm ngày tháng, dân chài lưới khi trúng mẻ bỏ mứa, không ai thèm. Nhưng gặp lúc nhớ gỏi, con cá trích làm gỏi theo kiểu Phú Quốc, ăn ngất ngây quên trời đất.