Khô cá lóc là một món ngon đặc biệt mà dung dị của người miền Tây.