Trong khi dư luận cả nước đang lo ngại trước sự phát triển của loài rùa tai đỏ – đứng đầu danh sách những con vật gây hại môi trường – thì tại Hà Nội và Huế, loài rùa này đang được bày bán công khai.