Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Thìn đã cất công đi đến những con rạch ô nhiễm nặng vì rác thải ở TP.HCM để chụp ảnh và viết bài gửi đến trang Môi trường. Ông báo động tình trạng thiếu ý thức của một bộ phận người dân sống gần các con kênh, rạch.