Một người đã ở tuổi 70, người còn lại cũng ngoài 60. Một người suốt cuộc đời nặng nợ với núi rừng, người kia miệt mài trả nợ cho nghiệp gõ đầu trẻ mà mình trót theo mà không hề toan tính thiệt hơn. Nếu Đà Lạt có bảy người khùng như cách gọi vui để chỉ những người nổi tiếng và thậm chí hơi “ngông” ở phố núi thì với chúng tôi, họ là những người “khùng lạ”.