Tôi đến Hầm Hô như một sự hữu duyên. Trong danh sách của chuyến du hành đầu xuân về thăm đất tổ Tây Sơn không có cái tên Hầm Hô. Nhưng cái hay lại đến một cách tình cờ…