Hàn Quốc sẽ hạn chế những chương trình quảng cáo trên tivi đối với loại thức ăn nhiều năng lượng nhưng dinh dưỡng thấp, trong nỗ lực giảm béo cho giới trẻ. Thức ăn nhanh chính là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ béo phì và những căn bệnh khác trong giới trẻ nước này.