Bạn có thể học hằng hà sa số kiến thức ở nhà trường. Bạn có thể kiếm cho mình hàng loạt bằng cấp về học thuật, chuyên môn và những kỹ năng khác nhau. Bạn có thể cập nhật không ngừng những thông tin, sự kiện mới xảy ra hằng ngày trên thế giới… Nhưng những điều đó đôi khi là vật chướng ngại ngăn bạn chạm đến hạnh phúc trong đời.