Ít ai nghĩ đến niềm hạnh phúc từ một hoạt động tưởng chừng quá đỗi khô khan, lắm khi còn cực nhọc vô cùng, đó là hạnh phúc từ sự… học.