hapdanxoitrangBuổi sáng đầu tiên ở Hạ Long, anh bạn tôi mời đi điểm tâm với đặc sản xôi trắng chả mực. Cả bọn nhìn nhau tự hỏi: “Xôi cũng là đặc sản ư?”.