Mùa hè đến, khi những trái nhãn lồng đang mùa quả chín cũng là lúc những gương sen xanh mướt ở đầm sen Tây Hồ đang vào mùa kết hạt.