Hành khách có thể cảm nhận về văn hóa của một quốc gia thông qua thiết kế nội thất trên máy bay, trang phục truyền thống của tiếp viên và cả các món ăn được phục vụ.