Trong ánh nến le lói của một đêm hè, anh cho tôi xem bức tranh vừa hoàn tất. Lê Thiết Cương đã bắt đầu vẽ trở lại, vẽ ào ạt. Phong cách tối thiểu đã đạt đến giai đoạn không thể thêm, cũng không thể bớt được gì nữa. Chỉ còn một gam màu trắng trống rỗng và tuyệt vọng, một dáng người đổ gục, như soi vào nội tâm của chính mình