Khu di tích Hoàng thành Thăng Long bao gồm: Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và Thành cổ Hà Nội, với diện tích hơn 18.000 m2.