icon_contentNhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ: 5B Võ Văn Tần, Q.3, ĐT: 38245456
    • 20h30 ngày 30/06: diễn vở  Những kẻ độc thân
    • 20h30 ngày 01/07: diễn vở Một mảnh đàn bà
    • 20h30 ngày 02/07: diễn vở Chưa yêu sao hiểu được
    • 20h30 ngày 03/07: diễn vở “Kính thưa” Ô-sin!