Các du học sinh có cơ hội nhận học bổng trị giá 50% học phí cho toàn bộ khóa học tại Học viện ERC nếu tốt nghiệp với điểm trung bình mỗi môn trên 7,5.