Ông David Wilson, cố vấn cấp cao của trường CTC sẽ có chuyến thăm Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 23/1/2010 – 26/1/2010 để tổ chức Hội thảo, Thi và Phỏng vấn lấy học bổng.