Ảnh: ukinvietnamĐại sứ quán Anh thông báo tiếp nhận hồ sơ xin học bổng cho năm học khai giảng tháng 9/2010. Hạn chót đăng ký ngày 23/11/2009.