Thành lập từ năm 1920, TaylorsCollege là trường trung học, dự bị đại học tự hào với gần 90 năm kinh nghiệm trong việc giúp thành công hàng ngàn học sinh vào các trường đại học hàng đầu tại Úc và New Zealand mỗi năm.