Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa đề xuất UBND thành phố thí điểm dự án thu phí tự động xe hơi ra vào các quận trung tâm, nhằm giảm tình trạng kẹt xe tại khu vực này, do Công ty ITD đầu tư theo hình thức BTO.