Là một thắng cảnh nổi tiếng của TP. Nha Trang, thuộc khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước. Hòn Chồng gồm 2 cụm đá lớn nằm bên bờ biển dưới chân đồi Lasan.
honchong1