da dau rong Yong Duam Rock

Xem thêm: Tour du lịch Hàn Quốc

Thế nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, rồng bị trúng tên của thần núi và rơi xuống biển. Xác rồng thần hoá đá nhưng đầu rồng vẫn còn kịp ngoi lên mặt nước, trườn vào bờ. Khi đến gần, bạn có thể nghe tiếng gào thét của những đợt sóng vỗ vào ghềnh đá như tiếng rống của rồng thiêng.